سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر عالیپور – فوق تخصص نوزادان ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اله رضا عزیزی – کارشناس بهداشت محیط بیمارستان رازی کرمانشاه
فرح روشن پور – کارشناس ارشد تغذیه و رژیمهای درمانی بیمارستان رازی کرمانشاه

چکیده:

آب پای یک حق مادرزادی است همانطوری که هوای پاک نیزیک حق مادرزادیست . یکی از راههای مهم انتقال بیماری به انسان آب آلوده می باشد. سوابق نشان می دهد که د رجوامع شهری آب آشامیدنی آلوده بیشترین همه گیری بیماریهای نظیر التوزرا به دنبال داشته است . استفاده گسترده ای که امروز از شبکه توزیع آب آشامیدنی شهری می شود کیفیت و سالم بودن آب شبکه ضرورت جدی دارد از شهریور لغایت اسفند ۱۳۸۰ در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه یک مورد اپیدمی شراشیایی serratia marcesenc به وقوع پیوست از آنجائیکه همه گیری با میکروب سراشیا در بخش نوزادان تاکنون در ایران گزارش نشده است مورد بررسی قرار گرفت در این مدت ۷ ماه ۳۳ مورد عفونت بیمارستانب باباکتری سراشیا مشاهدا گردیده در تمامی این بیماران کشت خون در ابتدای بستری شدن منفی بوده و پس از گذشتن حداقل ۷۲ ساعت از زمان بستری شدن در کشت خون یا مایع نخاع گرفته شده از انها میکروب سراشیا رشد کرده است.