سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان (نو
حمیده بهرامی – دانشجویان دوره فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرم
هیوا حسینی – دانشجویان دوره فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرم

چکیده:

آلودگی انگلی از راههای مختلف به سلامت انسان آسیب می رساند، یکی از این راهها ایجاد سوء تغذیه است. خوردن سبزیجات خوراکی خام به همراه غذا که در اغلب جوامع ایرانی از عادات رایج تغذیه ای می باشد ضمن تامین درصد قابل توجهی از ویتامین ها و مواد ضروری برای بدن همواره احتمال خطر آلوده نمودن افراد به انواع آلودگیهای انگلی را در صورت عدم کفایت ضد عفونی در بر دارد. هدف این مطالعه پی بردن به وضعیت و نوع آلودگی انگلی سبزیجات خوراکی مصرفی در شهر کرمان می باشد. بررسی حاضر در نیمه اول سال ۸۶ انجام شده و از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. نمونه های سبزی از ۳۰ مغازه از ۷۰ مغازه سبزی فروشی شهر کرمان جمع آوری و از نظر وجود آلودگی انگلی با روش رسوبی و با کمک سانتریفوژ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.تعداد کل نمونه ها ۱۳۵ مورد می باشد.بر اساس نتایج حاصله، آلودگی سبزیجات مختلف به تخم هیمنولیپیس ۳/۷% ،تخم آسکاریس و تخم دیکروسلیم، هر کدام ۲/۹۶% ، تخم تنیا ۲/۲۲% ، تخم تریکوسترونژیلوس و تخم تریکوسفال هر کدام ۱/۴۸% و کیست ژیاردیا ۰/۷۴% می باشد به طور کلی ۱۵/۵۶% سبزیجات آلوده به انگل بوده اند. در این مطالعه پیازچه بیشترین میزان آلودگی و ریحان و تربچه کم ترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند. درصد آلودگی سبزیجات در نمونه های انتخاب شده نسبتا بالا است.مقایسه درصد آلودگی سبزیجات شهر کرمان در مقایسه با
شهرهای دیگر نشان می دهد که درصد آلودگی شهرهای یزد، اهواز، یاسوج، تهران، اراک و همدان از کرمان بیشتر و درصد آلودگی شهرهای اصفهان، بوشهر و کرمانشاه از کرمان کمتر است.نتایج این مطالعه تا حدی اهمیت و نقش سبزیجات را در انتقال آلودگیهای انگلی نشان می دهد، لذا لازم است تدابیر لازم در خصوص مقابله با انتقال آلودگی از طریق سبزیجات به کار گرفته شود.این تدابیر از دو وجه قابل اعمال می باشد.در مرحله اول با آموزش عمومی در ارتباط با لزوم شستشو و ضدعفونی سبزیجات سطح آگاهی مردم را بالا برد و در مرحله بعدی استفاده از کودهای انسانی و نظایر آن را محدود و کنترل نمود.