سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن یوسفی – بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مهیار شیخ الاسلامی – بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور تعیین میزان آلودگی بذور نخود به Didymella rabieiدر استان کرمانشاه تعداد ۱۱۰ نمونه بذر نخود از توده های بذور ۱۰ شهرستان مختلف استان کرمانشاه جمع آوری و به روش کاغذ صافی مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه تاثیر بیماریبر عملکرد محصول ، شکل ، اندازه و میزان آلودگی بذر با استفاده از روش هایآزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که حدود ۴۸% نمونه های ارسالی به آزمایشگاه آلوده بودند اما تنها حدود ۷%نمونه ها آلودگی بیش از ۱۵% و بالاتر را نشان دادند. عملکرد بذر در غلاف های بیمار حدود ۴۵% غلاف های سالم بود. مقایسه فراوانی بذور به دست آمده از غلاف های آلوده نشان داد که به طور متوسط حدود ۴۲% آنها ظاهراً سالم و بقیه علایم مشخص بیماری را نشان دادند. کلیه بذوری که از غلاف های سالم به دست آمد فاقد آلودگی به قارچ D. rabieiبودند . میزان آلودگی بذوری که از غلاف های بیمار به دست آمد بر حسب شکل ظاهری علایم بیماری وبا استفاده از آزمایش کاغذ صافی مرطوببین ۳۲-۸ درصد متغیر بود.