سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین سلماسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

هدف از این پژوهش، تعیین غلظتعناصر ، کادمیوم ، کروم ، منگنز در نمونه های خاکو یونجه جمع آوری شده از مناطق اطراف صنایع پالایش نفت و پتروشیمی در حومه شهر تبریز و مقایسه آنها با این غلظتها در مناطق غیر آلوده می باشد. بعد از تعیین نقاط نمونه برداری آلوده و غیر آلوده، از آنها نمونه های خاکو یونجه گرفته شد. سپس درآزمایشگاه pH، مواد آلی و عناصر کادمیوم، کروم و منگنز هر دو گروه نمونه اندازه گیری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در نمونه های خاک تنها در مورد کروم اختلاف معنی داری بین دو نوع خاک( آلوده و غیر آلوده) وجود دارد. در مورد یونجه هیچگونه اختلاف معنی داری از عناصر اندازه گیری شده در دو نوع خاک مشاهده نگردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اگرچه صنایع پتروشیمی و پالایش نفت این منطقه منبع آلودگی آشکاری برای فلزات بشمار نمی روند ولی با این وجود به فلز کروم آنها می بایست توجه خاص گردد.