سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا صاحب نسق –

چکیده:

نواحی ساحلی بدلیل موقعیت خاص خود از نظر منابع نفت و گازهمچنین منبع آب دریا که مورد استفاده در فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمی است، جایگاه انواع مختلفی از آلاینده های گازی است. این آلاینده ها شامل ئیدروکربن ها ، NOX,SOX و در برخی مواقع شامل سایر گازهای آلاینده غیر قابل استفاده در این مجتمع ها می باشد. فلرهای مرتفع و یا زمینی با توجه به نوع آلاینده های جهت هدایت این آلاینده ها به ارتفاعات بالا و یا سوزاندن آنها ( که به نوبه خود آلاینده های جدیدی تولید می کنند) طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه پخش این آلاینده ها در نواحی ساحلی به دلیل وجود نسیم های محلی دریا و خشکی با نحوه پخش آنها در نواحی غیر ساحلی متفاوت است. تاثیر متقابل بادهای سینوپتیکی و نسیم های محلی نیز در نحوه پخش آنها در نواحی غیر ساحلی متفاوت است. تاثیر متقابل بادهای سینوپتیکی و نسیم های محلی نیز در نحوه پخش تاثیر بسزایی دارد. چرخش نسیم دریا می تواند آلاینده هایی را که از منبع آلاینده در خشکی به هوا پخش می شود به داخل دریا هدایت کرده و باعث آلودگی دریا شود. زمان آلوده شدن با زمان پخش آلاینده متفاوت است. چرخش زمین و شتاب کریولیوس ناشی از آن نیز روی حرکت آلاینده و موقعیت نشست آن روی دریا موثر است.