سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین سمندگانی – امور بهره برداری سد امیرکبیر – اداره بهره برداری

چکیده:

صدا همواره یکی از مسائل قابل توجه در نیروگاه ها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهای متفاوت، وسایل نیروگاهی از نظر تولید شدت صورت متفاوت می باشد و از این روپرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگونی روبرو هستند که این خطرات با سه کمیت توان، فرکانس صدا و زمان مواجه صوت متناسب هستند. هعوامل اول و دوم در حین کار نیروگاه تقریباخارج از کنترل کادر بهره برداری می باشد پس تنها راه مقابله با اثرات سوء صدا، کاهش زمان مواجهه با آن است که با اندازه گیری شدت صوت در قسمتهای مختلف نیروگاه، زمان مجاز توقف درآن محلها را به کمک استانداردهای موجود می توان بدست اورد.