سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید صادق زاده بروجنی – مهندسی ایمنی و بازرسی فنی،دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

نویز والودگی صوتی یکی ازاثرات مخرب زیست محیطی هرکارخانه تولید انرژی است که لازم است بدان توجه کافی شود ساخت روزافزون کارخانه و واحدهای انرژی جدید ازیک سو وضع مقررات و استانداردهای سخت گیرانه زیست محیطی ازسویی دیگر سبب شده است تا مدیریت نویز به یکی ازعناصرفعال درطراحی و ساخت واحدهای انرژی جدید تبدیل شود کنترل نویز همانند یک الگوریتم ریاضی شامل مراحل است که برای کسب نتیجه دلخواه بایدبه ترتیب و بادقت لازم انجام شوند این مراحل که دراین مقاله به طور کامل مورد بررسی قرارگرفته اند به اختصارعبارتندازمطالعه نویز موجود قبل ازساخت یک واحدجدید طراحی فنی کارخانه جدید تعیین مقادیر نویز منتشره ازهروسیله طراحی شده و ایجادمدل پیش بینی نویز طراحی جزئی و صدوربرگه مشخصات صوتی برای هروسیله مزایده برای تعیین سازندگان وسایل وتجهیزات لازم برطبق برگه های ذکر شده شروع به ساخت کارخانه انجام مطالعات صوتی درحین ساخت و اصلاح کاستهای موجود انجام ممیزی های صوتی پس ازپایان ساخت دراین میان وظیفه اصلی متوجه مهندس یا مهندسان صوت است که به عنوان جزئی ازتیم نظارتی کارفرما فعالیت می کنند تجربه مهارت و دانش مهندس صوت نظیر اگاهی ازتکنیکهای مدرن انجام تست های صوتی اشنایی با عملیات درمانی صوتی مناسب مانند استفاده ازسدها و عایقهای صوتی میراکننده ها و … اشنایی با جنبه های فنی پروژه همکاری مستمر با تیم مهندسی میتواندبه کاهش موثرنویز منتشره ازکارخانه و تطابق کامل با استانداردهای موجود کمک شایانی بکند