سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا صانعی – کارشناس ارشد بیوشیمی، مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آریامن قویدل – عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی محیط زیست پژوهشکده محیط زیست جهاد دان
بابک رازدار – کارشناس ارشد پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمدجواد ذوقی – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

در بیشتر بیماریهای مخرب اعصاب از جمله آلزایمر، پارکینسون، هانتینگتون و …. عوامل خطرزای متعددی نقش دارند و ابتلا به آنها حاصل اثر میانکنش بین عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی است. از عوامل خطر ناشی از محیط تولید رادیکالهای آزاد است که در ابتدا از اکسیژن مولکولی مشتق شده اند و در طیف گسترده ای از بیماریهای انسان از جمله بیماریهای مخرب اعصاب نقش دارند. رادیکالهای آزاد به مولکولهای زیستی بافتها شامل لیپیدها، پروتئینها و DNA آسیب می رساند که آسیب اکسیداتیو نامیده می شود. موواجهه با بسیاری از عوامل محیطی مانند فلزات، پرتوهای یونیزان، آلودگی هوا، و آفت کشها عوامل خطر برای ابتلا به برخی بیماریهای مخرب اعصاب می باشد و علت این اثر ایجاد استرس اکسیداتیو ناشی از مواجه با این عوامل محیطی است افزایش تولید گونه های واکنشی یا فعال اکسیژن( ReactiveOxygen Species (ROS و نیتروژن( Reactive Nitrogen Species (RNS باعث آسیب اکسیداتیو به بافتهای بدن می شود.