سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم حسام پور –
افسون نوذری –
سهند جرفی –
یاشار لطفی –

چکیده:

مقمه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی پمپ بنزین های شهر اهواز و آلودگی ناشی از این جایگاه ها می باشد. سوخت مصرفی اتومبیل، منبع اصلی چند آلوده ک ننده هوا می باشد. همچنین مه دود فتوشیمیایی، حاصل فعل و انفعالات انواع مختلف آلوده کننده هایی است که از سوخت مخصوصاً اتومبیل های بنزین سوز وارد هوا می شود. عوامل زیادی نیز در تشدید این آلودگی سهیم بوده و از آن جمله وضعیت آب و هوای منطقه است. تشعشع خورشیدی نیز موجب واکنش های نورشیمیایی می شود که این واکنش ها بین آلاینده های منتشر شده از لوله اگزوز خودروها انجام می گیرد و منشاء تولید مه دود اکسنده است. روش اجرا در این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای، پژوهش های انجام شده و بررسی آخرین اطلاعات موجود در سایت های اینترنتی پمپ بنزین های شهر اهواز، میزان دقیق آلودگی هوای حاصله و اثرات آلاینده ها بر محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بر طبق بررسی های انجام آلودگی حاصله از مصرف بنزین شامل دو مرحله، یکی زمان سوخت گیری (نشت: به ازای هر ۴-۳ دقیقه سوخت گیری ۴۰-۵۰cc و تبخیر به ازای هر ۴-۳ دقیقه، ۳۰-۴۰cc) و دیگری بعد از سوخت بنزین می باشد. آلاینده های تولید شده از جایگاه شامل: اکسیدهای ازت، اکسیدهای کربن، هیدروکربور، انیدریدسولفود، آلدهیدها، اسیدهای آلی، بنزوپیرین و ذرات معلق بوده که در هر یک از جایگاه های پمپ بنزین میزان آلاینده های تولید شده بر حسب گرم در روز به صورت دقیق اندازه گیری و پیشنهادها و توصیه هایی در جه کنترل و کاهش این آلاینده ها ارائه شده است.