سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مقوله محیط زیست از موارد مورد توجه در توسعه پایدار هر کشور محسوب میشود . از طرف دیگر صنعت آبکاری با توجه به کاربرد گسترده آن از جمله اصلی ترین صنایع آلوده کننده محیط زیست
به شمار می رود . فرایندهای آبکاری از طریق آلوده کردن آب، هوا، خاک و همچنین ایجاد آلودگی صوتی محیط زیست را تهدید میکنند؛ لذا در ابتدا بایستی فرایندها و آلودگیهای آن شناخته شده و سپس راهکارهای کاهش آلودگی مورد بررسی قرار گیرند . در این راستا بهینه کردن فرایندهای رایج و یا جایگزینی روشهای نوین، اصلی ترین رهیافتها محسوب میگردند که در این مقاله به فراخور شرایط به هر دو راهکار پرداخته شده است . به طور کلی در این پژوهش ضمن معرفی مراحل فرایند شامل پیش عملیات ها، آبکاری و شستـشو، پ سیو نمودن و در نهایت خشک کردن، آلو دگیهای ایجاد شده در این مراحل بـه تفکیـک ( آلـودگی های پساب، هوایی، جامد و صوتی ) مورد بررسی قرار گرفته و راه حل های مناسب و عملی کاهش و یا حذف آنها ذکر شده است .