سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقوله محیط زیست از موارد مورد توجه در توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود . سـخت کـاری سـطحی یکی از رایج ترین فرآیندهای مهندسی سطح است که طی آن سطح قطعات صنعتی ( بویژه فولاد ) را سخت و مقاوم به سایش می کنند . این کار با نفوذ دادن کربن و یا نیتروژن به قطعات در دماهای بالا انجام مـی شـود که در نتیجه آن لایه ای سخت و مقاوم در سطح ایجاد می گردد . عمده آلودگی ناشی از سخت کاری سطحی ترکیبات سیانید می باشد که اکثر تجهیزات مورد استفاده در این فرآیند را آلوده کرده و پسماندهای زیـست محیطی خطرناکی تولید میکند .
در این مقاله آلودگی های ناشی از مراحل مختلف این فرآیند ( شامل تمیزکاری سطحی، قرار دادن قطعـه در محیط سختکاری، کوئنچ و پوستهزدایی ) و برخی راهکارهای ساده کـاهش آن ماننـد اصـلاح مـوا د اولیـه، حذف مواد شیمیایی و زاید، تمیز و خـشک نمـودن قطعـات، حـذف ناخالـصی هـا بـه جهـت افـزایش عمـر تجهیزات، بازیابی مواد مصرفی، شستشو، فیلتر کردن و لجن زدایی و همچنین فناوری هـای جـایگزین ایـن فرآیند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است