سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مژگان طبطبایی زواره – کارشناس ارشد مهندسی شیمی،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

مشکل آلودگی هوا هم اکنون به عنوان یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی شهرهای بزرگ محسوب می شود. عمده ترین منابع آلاینده در شهرها احتراق سوختهای فسیلی است. البته نوع آلاینده های منتشره مستقیما با منابع تولید آنها مرتبط است. در شهرهای بزرگ منابع اصلی انتشار به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) منابع ثابت؛ نظیر کارخانجات و نیروگاهها. ۲) منابع متحرک؛ نظیر انواع وسائط نقلیه موتوری. مهمترین آلاینده هایی که در شهرهای بزرگ مورد ارزیابی قرار می گیرند، منواکسیدکربن (OC)، دی اکسید نیتروژن (۲ON)، دی اکسید گوگرد ()۲OS) ، و ذرات معلق (۰۱- MP)هستند.