سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور غیاث الدین – مرکز تحقیقات نیرو ایران
ناصر بازرگان – مرکز تحقیقات نیرو ایران

چکیده:

نیاز روز افزون جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه به انرژی برق توسعه نیروگاه را طلب می کند که این امر طی سالهای اخیر بسیار پرشتاب بوده است . بدیهی است همسو با افزایش نیروگاه ها سوخت های فسیلی به خصوص نفت کوره که مهمترین تأمین کننده نیاز سوخت نیروگاه ها است افزایش یافته ، به طوری که در سال ۱۳۷۳ بیش از ۹۰ درصد از برق تولیدی در کشور از طریق نیروگاه های حرارتی بوده و فقط ۹/۷ درصد از انرژی ابی استفاده شده است . بدین ترتیب نیروگاه هابزرگترین مصرف کننده سوخت های سنگین می باشند . وجود گوگرد که غلظت آن در نفت های ایران ۲/۵ تا ۳/۵ درصدمی رسد و حدود ۲۶/۰ درصد ازت بانضمام ازت موجود در هوا و شرایط احتراق ، اکسیدهای گوگرد و ازت را تولید و انتشارمی دهد، علاوه برآن منوکسیدکربن و هیدروکربنهای ناشی از احتراق ناقص بانضمام ذرات معلق و دوده از جمله دیگرآلاینده های هوا هستند که در محیط انتشار می یابد با این حال شاید یکی از مشکلاتی که امروزه به نیروگاه های با
سوخت فسیلی مربوط می شود دی اکسیدکربن می باشد که اثرات آن در نیروگاه های با سوخت فسیلی کشور از نظر انتشار تغییر اقلیم هم اکنون مشهود است . در این مطالعه اعم آلاینده ها مورد بررسی قرار گرفته و در چندین نوبت اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش اندازه گیری شده است . دامنه انتشار ایت آلاینده ها و اثرات آنها بر سلامت انسان و محیط زیست مورد بحث قرارگرفته است . آنچه بعنوان نتیجه می توان بیان کرد این است که انتشار آلاینده هائی چون اکسیدهای ازت و گوگرد تقریًبا در کلیه نیروگاه های با سوخت مایع کشور بیش از حد استاندارد می باشد و در نیروگاه های گاز سوز نیز مشکل انتشار اکسیدهای ازت وجود دارد . در پایان این مطالعات راه حلهائی نیز برای کاهش اثرات آلاینده ها بر محیط زیست پیشنهاد شده است .