سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدرضی – شرکت توانیر

چکیده:

نیروگاهها با سوخت سنگین از مراکز عمده ایجاد آلودگی هوا می باشد یکی از مهمترین گازهای آلوده کننده گازSO2 می باشد . برای مثال مقدار SO2 خارج شده از دودکش برای چهار واحد موجود نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان ۱۵۰ تن در روز بر آورد می شود . ( مبنای این محاسبات بر اساس حداقل مقدار % ۲ گوگرد موجود در سوخت سنگین ( مازوت ) و مصرف هر واحد که بالغ بر ۹۶۰۰۰۰ لیتر در روز در بار %۷۸ می باشد استوار است ) این گاز اثرات نامطلوب و زیانباری را بر محیط زیست اعم از انسان، محصولات کشاورزی و آبهای آشامیدنی می گذارد . هدف از این مقاله بررسی راههای تقلیل و کنترل SO2 خروجی از دودکش از نقطه نظر فنی و اقتصادی می باشد . استفاده از دستگاه تصفیه دود گوگرد زدائی از دود خروجی(FLUE GAS DESULPHURIZATION) یکی از روشهائی است که بدین منظور در کشورهای صنعتی مورداستفاده قرار می گیرد . این روش با سایر روشهای موجود مقایسه و مناسب ترین آن با توجه به شرایط ایران مورد بحث قرار می گیرد و نهایتاً نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه می گردد .