سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم بدو –

چکیده:

حرکت و بقاء ویروس ها در زیر سطح زمین از مسائل مورد توجه مسئولین مرتبط با سلامت جامعه می باشد. تقریباً نصف ا مراض بوجود آمده از طریق آب شرب توسط آب زیرزمینی آلوده به انسان منتقل می شود. برای ت دوین دستورالعمل های مناسب برای مکان یابی مراکز دفن مواد زائد جامد و تعیین حریم بهداشتی برای چاه های آب آشامیدنی، داشتن اطلاعات کافی در مورد بقاء و حرکت میکروارگانیزمهای پاتوژنی در منابع خاک و آب زیرزمینی ضروری است. در این مقاله به اختصار به مبانی حرکت و بقاء ویروس در خاک و آب زیرزمینی و مدل تئوریک حرکت ویروس در خاک و پارامترهای مربوطه، پرداخته شده است. تأثیر جنس خاک، pH خاک، هدایت الکتریکی آب زیرزمینی، مواد آلی موجود در خاک، نوع ویروس، درجه اشباع خاک، و میزان عبور آب در خاک، در چگونگی جذب، نگهداشت و حرکت ویروس در خاک مورد بحث قرار گرفته است. مدل تئوریک حرکت ویروس در خاک و پارامترهای مدل معرفی شده و مقادیر نمونه میزان میرائی و ثابت ایزوترم جذب خطی (Kd) برای مصالح مختلف سفره آب زیرزمینی، جهت استفاده در محاسبات حرکت ویروس در خاک ارائه شدند.