سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی جهانگیر – استاد یار گروه مهندسی آب ، دانشگاه ارومیه
رضا دادمهر – استاد یار گروه مهندسی آب ، دانشگاه ارومیه
مهسا واعظ تهرانی – دانشجوی رشته کارشناسی ارشد آبیاری و تأسیسات ، گروه مهندسی آب دانشگاه ا
سمیرا مهمان روش – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی آب – دانشگاه ارومیه

چکیده:

آلودگی آب یکی از مسائل و مشکلاتی است که امروزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اینکه رودخان هها منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت به شمار می روند، هر گونه معضل آلودگی در رودخان هها قابل تعمق و بررسی است. یکی از منابع آلودگی در رودخانه ها، تخلیه پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است که سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها جهت استفاده در مزارع کشاورزی، مشکلات تصفیه آب شرب و غیره گردیده است. در این تحقیق پس از بررسی علل مختلف آلودگی در رودخان هها به آلودگی ناشی از آب رودخانه بادین آباد در نزدیکی پیرانشهر واقع در حوزه آبریز زاب اشاره می شود که در نتیجه تخلیه پساب حاصل از مجتمع ٤٠٠ تنی پرورش ماهیان سردآبی حاصل شده است. در فصول گرم سال با افزایش دمای هوا که مصادف با فصل زراعی است، فعالیت ماهی افزایش یافته و بیشترین آلودگی را خواهد داشت، بنابراین سعی شده است که با انتخاب مناسب موقعیت مجتمع، کل پساب خروجی به اراضی دشت پیرانشهر در طرفین رودخانه بادین آباد هدایت شده و مابقی نیز به صورت پمپاژ آبیاری خواهد شد در نتیجه تخلیه به رودخانه در این فصل صورت نمی گیرد. در فصل غیرزراعی نیز با کاهش فعالیت ماهی ها با قراردادن حوضچه رسوب گیر در کنار مزارع، فضولات و پ سمانده ماه یها، رسوب شده و از ورود به رودخانه ممانعت می شود. رسوبات جمع شده در حوضچه نیز به حوضچه کوچکتری منتقل شده و پس از خشک شدن به عنوان کود مصرف می شود. این تحقیق می تواند در جلوگیری از آلودگی رودخانه ها ناشی از مزارع پرورش ماهی مورد استفاده قرار گیرد.