سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

باوارد شدن صدمات زیست محیطی فراوانی که درمنطقه به ویژه رودخانه اروندرودوارد گردیده ضروری به نظر میرسد که مطالعات گسترده ای جهت پیشگیری این مشکلات انجام شود همواره صنایع پالایش وعملیات پالایش یکی ازصنایعی بوده که سهم عمده ای درالوده سازی محیط زیست داشته است بدنبال موضوع طرح فوق مراحل تئوری و مطالعاتی و عملیاتی اغاز گردید وراه حلهای مناسب جهت بهسازی واصلاح سیستم تصفیه موجود ارایه گردید درمراحل ابتدایی کارانجام بررسیهای گسترده ای درزمینه وضعیت موجود انجام گردید این بررسیها به مراحل زیرتقسیم بندی گردید بررسی وضعیت صنایع نفت ازنظر فرایندهای مختلف و بررسی منابع ایجادالودگی ، بررسی الودگی های موجود درپالایشگاه ها