سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلی تفقدی خواجوی – کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد –
حسین یوزباشی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندس

چکیده:

کاربرد فولادها در بسیاری شرایط مانند دمای کاری بالا، خستگی و خزش محدود می باشد . در بعضی موارد فولادی که خواص مورد نظر را داشته باشد بسیار گران است . بنابراین در بسیاری از موارد از یک لایه پوشش برای تأمین خواص مورد نظر استفاده می شود . آلومینیم یکی از پوشش های رایج بر روی فولاد، برای افزایش مقاومت به خوردگی واکسیداسیون است . کاربرد پوشش آلومینیم در بسیاری موارد به دلیل سختی و استحکام پایین محدود شده است . در این پروژه، آلومینایزینگ به روش غوطه وری گرم و سپس نیتروژن دهی به روش گازی بر روی پوشش آلومینیمی انجام شد و اثر دما، زمان بر سختی پوشش مورد بررسی قرار گرفت . برای این امر، نیتروژن دهی در ۶ دمای ° C 250، ° C 450، ° C 560، ° C 580، ۰۲۶ در مدت زمان های ۱، ۲ و ۳ ساعت انجام شد . برای بررسی اثر اتمسفر، نمونهها درC 600،° دماهای ° C 580° C 600° C 620 در اتمسفر نیتروژن – آرگون نیتروژن دهی گردید . سختی سنجی نمونه ها نشان داد که میزان نفوذ نیتروژن در پوشش آلومینیوم با افزایش دما و زمان و افزودن آرگون به اتمسفر کوره افزایش می یابد . همچنین اندازه گیری ضخامت پوشش نشان داد که با افزایش دما و زمان، ضخامت کلی پوشش و ضخامت لایه نیتروره شده، افزایش می یابد .