سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اکبر ساریخانی – کارشناس ارشد شرکت زمین کاوگستر
هاله عزیزی – کارشناس شرکت زمین کاوگستر
بهزاد تخم چی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود و عضو هیأت مدیره شرکت زمین کاوگستر

چکیده:

رشد و توسعه صنعت و استفاده روزافزون آلومینیم در صنایع مختلف، از مهمترین دلایلی هستند که رقابت کشورها برای تولید بیشتر این فلز و دستیابی به تکنولوژی تولید با هزینه کمتر را باعث شده اند. رشد ۱/۹درصدی تولید بوکسیت، رشد ٢ درصدی تولید آلومینا و رشد ۲/۲درصدی تولید آلومینیم در دهه گذشته در جهان تأییدی بر مدعا است. ایران با ٣٩ میلیون تن ذخیره، حدود ۰/۱درصد کل ذخایر بوکسیت جهان را در اختیار دارد. رشد تولید بوکسیت در ایران در دهه گذشته ۱۲/۵درصد بوده و درحال حاضر ایران ۰/۳درصد تولید جهانی بوکسیت را در اختیار دارد که بیش از سهم خود از ذخایر دربازار جهانی مشارکت م یکند و در رده هفدهم جهان از این نظر است. اما تولید آلومینا در ایران حدود ۰/۵درصد از تولید آلومینا در جهان است و از این نظر ایران در رده بیست و دوم جهان قرار دارد. تولید آلومینیم در ایران حدود ۰/۶ درصد از تولید آلومینیم در جهان است و از این نظر ایران در در رده بیستو نهم جهان قرار دارد. با توجه به سهم ایران در بازار صادرات و واردات آلومینیم جهان، به نظر می رسد سیاس تهای صنعت آلومینیم به گونه ای است که تولید داخلی، مصرف کشور را در آینده تأمین نماید. حال سؤال اساسی اینجاست آیا برنامه توسعه صنعت آلومینیم با توجه به سیاست توسعه صادرات تنظیم شده است؟ در این مقاله سعی شده ضمن تصویر صنعت بوکسیت و صنایع پایین دستی در ایران و جهان به سؤال مذکور پاسخ داده شود.