سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا رمضانپور – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
علی صابری مقدم – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مواد و مهندسی شیمی
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
شهرام قنبری پاکدهی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مواد و مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق دی متیل استیل هیدرازین که ماده اولیه در سنتز دی متیل هیدرازین نامتقارن (UDMH) می باشد. و بعنوان سوخت قوی موشکها است سنتز گردید. کاتالیستهایNi وCo ،Pt ، Pdروی پایه کربن تهیه گردیدسپس دی متیل استیل هیدرازین روی این کاتالیستها سنتز شد. کاتالیست پالادیم بر روی کربن بالاترین بازدهی (تا ۸۵ درصد) را دارد. با افزایش میزان کاتالیست بازدهی دی متیل استیل هیدرازین بشدت افزایش می یابد.کاتالیست پلاتین بازدهی پایین داشته وکاتالیستNi و Coحل گردیدند و فعالیت کاتالیستی از خود نشان نمیدهد. بررسی اثرپروموترها و پایه های دیگر کاتالیستی در حال انجام است.