سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید اسدی بالاگفشه – پژوهشکده سازمان صنایع هوایی، پژوهشیار دانشگاه مالک اشتر (کارشناسی ار
اصغر فضلی – پژوهشکده سازمان صنایع هوایی، پژوهش یار دانشگاه مالک اشتر (دانشجوی کار

چکیده:

این مقاله قصد دارد یک طراحی از سیستم سوخت هواپیما را بر مبنای ایمنی و قابلیت اطمینان مورد تجزیه تحلیل قرار دهد. در این مقاله روش بلوک دیاگرام و مدار منطقی به عنوان روش آنالیز مهندسی، جهت بدست آوردن فرمولهایی برای قابلیت اطمینان و نرخهای خرابی سیستمها انتخاب گردیده و در نهایت محاسبات مربوط به نرخ خرابی، قابلیت اطمینان و طول عمر سیستم سوخت فرمولبندی شده است. این روش آنالیز را می‌توان در مورد سایر سیستمها بطور مشابه انجام داد.