سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح الله یزدی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید فرشید کاشانی بزرگ – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژسازی سطحی تیتانیم خالص تجاری با به کارگیری فرآیند قوس تنگستن(TIG) روی لایه پیش نشست بر پایه پودر BN در محیط گاز آرگون صورت پذیرفت و لایه سطحی آلیاژی با اختیار نمودن متغیرهای مناسب فرآیند ایجاد گردید . مطالعات پراش سنجی پرتو X ، میکروسک وپی نوری و الکترونی روبشی و سنجش شدت انرژی طیف پرتو X نشان داد که ساختمانهای بلوری بر مبنای TiB ، TiNو Ti3B4 در لایه سطحی آلیاژی حضور د ارند. مرفولوژی انجمادی حاکم بوده و شامل دندریت های TiN در زمینه تیتانیمی میباشد. همچنین ترکیب بر پایه TiB با مرفولوژی سوزنی در داخل زمینه مشاهده می شود . لایه سطحی آلیاژی سختی تا میزان حدود ۱۰۰۰HV ارائه نمود . همچنین ارزیابی مقاومت به سایش نمونه های آلیاژ شده سطحی و زیرلایه تیتانیمی حاکی از میزان سایش بسیار کمتر نمونه آلیاژ سطحی شده دارد . این موارد به حضور ساختمان های بلوری ذکر شده در لایه آلیاژی سطحی نسبت داده میشود.