سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
عباس هنربخش رئوف – استادیار دانشگاه سمنان
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژ سازی سطحی توسط TIG یکی از روشهای بهبود خواص سطحی، بدون تغییر خصوصیات زیر لایه است. آلیاژ سازی از طریق افزون عنصر آلیاژی مد نظر قبل و یا در حین ذوب سطحی انجام می شود. در این پژوهش آلیاژ سازی سطحی فولاد AISI 1045 توسط پودر فروم کرم پر کربن و با استفاده از فرایند TIG مورد بررسی قرار گرفت. سطوح آلیاژ سازی شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و (EDS) مورد بررسی قرار گرفت و آنالیزعنصری از قسمتهای مختلف آن گرفته شد. سپس نواحی آلیاژ سازی شده تحت ریز سختی سنجی قرار گرفت. ذوب سطحی و آلیاژ سازی باعثافزایش قابل ملاحظه ای در سختی گردید . همچنین با افزایش میزان کرم در حوضچه مذاب، سختی سطحی افزایش بیشتری نشان داد. اثر همپوشانی لایه های آلیاژ سازی شده بر روی ساختار وخواص مکانیکی سطحی نیز مورد بررسی قرار گرفت. همپوشانی خطوط جوش باعث کاهش سختی سطح در آن نواحی گردید.