سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن جمالی – دانشگاه سمنان
عباس هنربخش رئوف – دانشگاه سمنان
سید فرشید کاشانی بزرگ، – دانشگاه تهران
حیدر مقیمی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش آلیاژسازی سطحی فولاد AISI1045 با استفاده از فرآیند TIG و از طریق افزودن پودرهای B4C و فرو کرم پرکربن انجام شد . قبل از انجام فرآیند ذوب سطحی، مخلوط پودری B4C و فروکرم پرکربن با نسبت های معین توسط چسبی با نقطه ذوب کم روی سطح نشانده و سپس خشک شد . لایه های سطحی آلیاژ شده با به کارگیری مقادیر حرارت ورودی مختلف در سرعت عبور از مقابل مشعل ثابت ایجاد و همچنین تاثیر آنها بر هندسه حوضچه ذوب بررسی گردید . مطالعه ریزساختار لایه های سطحی آلیاژ شده با میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی مجهز به دستگاه تجزیه شیمیایی از طریق سنجش شدت انرژی طیف پرتو X و پراش سنجی پرتو Xنشان داد که ساختار لایه های منجمد شده شامل دندریت های آستنیت بوده که در بینابین آنها مرفولوژی یوتکتیکی شامل آستنیت و کاربیدهای از نوع M7C3 تشکیل شده است . همچنین ساختمان های بلوری بر مبنای FeB ،Cr2B و B4C (ذرات حل نشده ) نیز ردیابی گردید. آزمایش های سختی سنجی میکروسکوپی نشان داد که لایه های سطحی آلیا ژی دارای مقادیر سختی مبنای FeB ،Cr2B و B4C نسبت داده می شود.