سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مهرزاد – کارشناس اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران ، مدرس دانشکده عمرا

چکیده:

مناطق زلزله خیز روی کره زمین تقریباً پانزده میلیون کیلومتر مربع می باشد و کشور ایران در قسمت میانی کمر بند کوهزائی آلپ هیمالیا واقع شده است اگر گسل های فعال کشورمشخص شود و طول آنها را محاسبه نمائیم و سپس بیست کیلومتری اطراف آن را منطقه خطر بدانیم حدود ۳۵ % از مساحت ایران با تهدید زلزله روبرو می باشد . از آنجائیکه بنادر از شریانهای حیاتی کشور محسوب میگردند آماده نمودن آن ها برای مقابله با خطرات ناشی از زلزله حائز اهمیت است . در این مقاله خطراتی که در اثر وقوع زلزله فضاهای مختلف بنادر را تهدید می نماید مورد بررسی قرار گرفته است جمع آوری اطلاعات برای این مقاله از تجربیات و نوشتارهایی از کشور ژاپن و بازدیدهای متعدد از بنادر کشور انجام شده است .
آماده سازی مورد نظر این مقاله شامل تخلیه و بارگیری ، حمل و نقل کالا ، انبار نمودن کالاها و سایر فعالیتهای عملیاتی می باشد که به دوسته اصلی فعالیتهای داخل دریا و خشکی تقسیم بندی شده و آماده سازی در سه زمان قبل ، هنگام و پس از وقوع زلزله تنظیم گردیده است . استفاده از راه کارهای ارائه شده در این مقاله می تواند خطرات ناشی از زلزله را به میزان قابل توجهی کاهش دهد . قابل ذکر است که اجرای این دستور العملهای بارمالی زیادی ندارد و تنها با آموزش کارکنان بنادر قابل انجام می باشد .