سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهلا پازکی فرد – گروه رنگ و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجتبی میرعابدینی –

چکیده:

یکی از عوامل مهم و موثر در دوام یک خط کشی، میزان چسبندگی ماده خط کشی اعم از رنگ مایع، ترموپلاستیک و نوار، بر سطح روسازی می باشد. بدیهی است که چسبندگی از حضور آلاینده ها تاثیر منفی می پذیرد. هدف از آماده سازی سطح برداشت آلاینده ها و ذرات ریز و درشت و گرد و غبار از رویه راه، ایجاد تمیزی و درنهایت بهبود چسبندگی و افزایشدوام مواد خط کشی می باشد.
از طرف دیگر در بسیاری موارد خط کشی های جدید منطبق بر خط کشی های قدیمی نبوده و یا به دلیل دیگری خطی کشی باید قبل از باز شدن ترافیک از سطح راه برداشته شود. چرا که در غیر این صورت خط کشی خود باعث خطای دید راننده (بویژه در سرعت های بالا)، بروز تصادف و در نهایت کاهش ایمنی در جاده ها می گردد. به همین دلیل برداشت خط کشی های نادرست امری ضروری است .
با توجه به امکان استفاده مشترک برخی تجهیزات و روش ها هم در آماده سازی سطح قبل از اجرای خط کشی و هم در برداشت خط کشی ها از یک طرف و همچنین عدم توجه کافی به اهمیت آماده سازی و اجرای صحیح آن قبل از خط کشی و بی تمجچهی به برداشت خط کشی های ناردست در کشور ما ازطرفدیگر، دراین مقاله به این مهم پرداخته میشود.