سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر صباغ الوانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
فتح‌الله مضطرزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پزشکی
علی‌اصغر سرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

میزبان۲SrO -MgO – 2SiOتلقیح شده با یونهای عناصر نادر خاکی یورپیوم و دیسپروسیوم که دارایروشنایی بالا و پستاب دراز مدت است از طریق زینتر شدن در دمای بالا و آتمسفر کاهنده ضعیف بدست آمد. خواص لومینسنس این رنگدانه لومینسنت به طور سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفته است، نتایج تجزیه و تحلیل بر این مطلب دلالت دارد که پیکهای اصلی گسیل در ۴۷۰ نانومتر ظاهر می شوند و متعلق به گسیل پهن می باشند،که مربوط به انتقال ۴f→ ۴f5dدر یون یورپیوم دوبار مثبت در قالب رنگدانه می باشد. رنگدانه ایکه فقط با یون یورپیوم تلقیح شده بود ،پستاب طولانی را از خود نشان نمی داد،اما وقتی یون دیسپروسیوم سه بار مثبت در کنار آن در قالب رنگدانه قرار داده شد،پستاب طولانی واضحی مشاهده گردید که مرحله زوال آن شامل مرحله های زوال سریع و زوال کند بود.در مکانیزم پستاب دراز مدت این رنگدانه فتولومینسنت،یونهای دیسپروسیوم سه بار مثبت به عنوان سطوح به دام اندازی عمل می کنند.