سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سهرابی بالسینی –
علی نجفی –
محمدحسین حدادخداپرست –
سمیه ایزدی مقدم –

چکیده:

پیشبرد برنامه ای جهت تهیه غذایی مناسب و سرشار از کلسیم برای استفاده در فضا ، یعنی ماست بدون چربی سفید رنگ ، و هم به صورت ماست ساده و هم در ترکیب با قره قاط های اضافه شده ، خشک نمودن ماست در شرایط منجمد را هم مورد توجه قرار داد . با استفاده از شیوه ی بررسی حرارتی ماست که اهمیت اجزای سازنده ی اضافه شده را هم مورد توجه قرار می داد ، ویژگی های مطلوب برای شرایط خشک سازی در شرایط منجمد به دست آمد . خواص رئو لوژیکی به صورت جدی تحت تاثیر دوره ی انجماد قرار نگرفت ، در حالی که مرحله ی خشک سازی به تضعیف کلی ساختار محصولات بازسازی شده منجر شد که حتما نتیجه یانرژی مکانیکی مورد نیاز برای ترکیب با آب بود . به هر حال ، خواص و سیدکوارتجاعی ، تغییری ننمودند و قدرت اولیه با تنظیم مقدار آب دوباره به حالت اول برگشت . فرایندخشک کردن انجمادی بقای باکتری اسید لاکتیک را تحت تاثیر قرار داد که به کاهش ۲ تا ۳ سیکل لگاریتمی منجر گردید . وقتی ساکارز و توت فرنگی به عنوان اجزای سازنده اضافه شدند،میزان مرگ ومیر کاهش یافت