مقاله آمادگي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي استقرار سيستم فرماندهي حوادث بيمارستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: آمادگي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي استقرار سيستم فرماندهي حوادث بيمارستاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي
مقاله موانع
مقاله راهکارها
مقاله سيستم فرماندهي حوادث بيمارستاني
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عتيقه چيان گلرخ
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به کارگيري يک سامانه مديريتي کارآمد در حوادث غيرمترقبه مي تواند اثرات منفي را در بيمارستان ها به حداقل ممکن کاهش دهد و بيشترين راندمان را با به کارگيري کمترين امکانات و حداقل منابع انساني به دست آورد، سامانه فرماندهي حادثه بيمارستان يکي از معتبرترين سيستم هاي فرماندهي حوادث غيرمترقبه به منظور آماده سازي و افزايش کارايي بيمارستان ها مي باشد. هدف پژوهش حاضر شناسايي آمادگي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان جهت استقرار سيستم فرماندهي حوادث غيرمترقبه بيمارستاني مي باشد.
روش ها: اين پژوهش در سال ۱۳۸۷، به روش کيفي با مصاحبه عميق انجام شد. جمعيت مورد مطالعه شامل مديران ارشد بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و صاحب نظران در زمينه مديريت حوادث غيرمترقبه بودند. روش نمونه گيري به صورت غير تصافي هدفمند و از روش گلوله برفي و ابزارجمع آوري اطلاعات به صورت مصاحبه نيمه ساختار يافته بود که اطلاعات جمع آوري شده از طريق تحليل محتوا به روش کليزي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش در دو دسته کلي موانع داخلي و خارجي استقرار سيستم فرماندهي حادثه بيمارستان و ارايه راهکارهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت استقرار اين سيستم طبقه بندي گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه مشکلاتي در استقرارHEICS داريم، پيشنهاد مي شود که مسئولان ذيربط در سطوح مختلف بهداشت و درمان با استفاده از سيستم هاي حمايتي و تشويقي براي اجراي هرچه سريعتر اين سيستم اقدامات لازم را انجام دهند.