سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا نجفی – مرکز بهداشت ۷ تیر – واحد مبارزه با بیماریها
محمد محبوبی – مرکز بهداشت ۷ تیر – واحد مبارزه با بیماریها

چکیده:

زلزله به عنوان یکی از مخرب ترین حوادث و سوانح طبیعی است . کشور ما بر روی کمربند زلزله قرار گرفته اسـت و ضایعات ناشی از زلزله که شامل : مرگ و میر و ویرانی می باشد نیاز به مدیریت قوی دارند که فقط در صورت کاربرد صحیح آن می توان عوارض ناشی از زلزله را به حداقل رساند و دراین میان تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت آحـاد مـردم جامعـه مخـصوصاً معلولین اساسی ترین رسالت بخش بهداشت و درمان می باشد . متن : به منظور آمادگی افراد معلول برای مواجهه با زلزله توجه به نکات زیر الزامی است . موارد ایجاد آسیب، در خانه را کنترل کنید در حین زلزله و بلافاصله بعد از یک فاجعه، اشیاء معمولی در خانه می تواند موجب جراحت یا خسارات شوند . هرچیزی که قابلیت حرکت کردن ، افتادن یا شکستن یـا آتـش سـوزی در خانه راداشته باشد، یک خطر محسوب می شود . قفسه های کتاب، تابلو های دیواری، چراغ خواب ها که مـی توانـد در زلزلـه یـا سیل، بیفتد یا راه فرار را ببندد ،کنترل کنید . برای خروج اض طراری آمادگی داشته باشید . برا ی خروج از خانه یا ساختمان برنامه قبلی داشته باشید ( اگر لازم است از خانواده و دوستان کمک بگیرید ). همواره دو راه خروج را در نظر داشته باشید، زیـرا بعـضی از راه ها ممکن است در یک حادثه طبیعی بسته شده و مسدود گردند . مایحتاج لازم را د ر دسترس داشته باشـید . چـراغ قـوه بـا باطری های اضافی، رادیوی قابل حمل با باطری و باطری های اضافه، جعبه کمک های اولیه و دستورالعمل استفاده از آن، غـذای مناسب و آب برای مواقع اضطراری،دربازکن ( کنسرو و قوطی ) ،داروهای اولیه، پول نقد یا کـارت اعتبـاری، کفـش راحـت و یـک لیست از موارد مهم را تهیه کنید و یک کپی از آن رابه فرد دیگر خانواده یا یکی ازدوستان یا همسایه بدهید . ( تجهیزات لازم و مواد مورد نیاز آن باطری های سمعک و غیره نام داروهای تجویز شده اخیر و میزان آن، نام، نشانی و تلفن پزشک و داروسـاز خود، اطلاعات مشروح در مورد ر ژیم غذائی اختصاصی خود .) یک شبکه خودیاری برای کمک رسانی تشکیل دهید . یـک شـبکه خودیاری از بستگان، دوستان یا همکاران را برای کمک رسانی در مواقع اضطراری تشکیل دهید . اگر شما فکر می کنید کـه در یک حادثه طبیعی به کمک نیاز دارید، در با ره معلولیت خود بـا بـستگان، دوسـتان و همکـاران صـحبت کنیـد و از آنهـا یـاری بطلبید، اگر شما برای حرکت به کمک نیاز دارید یا برای دریافت پیغـام هـای اضـطراری نیازمنـد روش خاصـی مـی باشـید بـا دوستان خود برنامه ای را برای آن پی ریزی کنید . مطمئن شوید که آنها می دانند شـما از مایحتـاج اضـطرای خـود یـک کپـی نگهداری می کنید . یک کلید به همسایه مطمئن یا دوست خود که ممکن است بتواند شما را در یک حادثه غیر طبیعـی یـاری کند، بدهید . همین الان با مرکز اطلاعات و فوریت ها تماس بگیرید . بسیاری از دفاتر مدیریت بحـران لیـستی از افـراد معلـول را دارند، بنابراین آنها می توانند در یک حادثه طبیعی زودتر در محل مستقر شوند و یاری برسانند . داشتن یک برچسب کوچک یـا دستبندی که مشخص کننده نوع معلولیت شما باشد می تواند در مواقع حادثه مفید باشد . اگر شما به دستگاههایی مثل دیالیز یا
سایر تجهیزات حیاتی نیاز دارید باید بیش از یک مرکز مربوطه و میزان در دسترس بودن آن را بشناسید . یک قلم و کاغذ بـرای ارتباط با دیگران به همراه داشته باشید . یک چراغ قوه برای فرستادن سیگنال جهت ارتباط با دیگران و نیز برای روشـنائی بـه همراه داشته باشید . به دوستانتان بگوئید که شما نمی توانید به طور کامل هشدارها یا دستورالعمل های اضطرار ی را بـشنوید . از
آنها بخواهید که وقتی این اطلاعات اضطراری از رادیو پخش می شوند به شما اطلاع دهند . اگر شـما جهـت شناسـائی برخـی از اصوات از وجود سگ های تعلیم دیده استفاده می کنید باید مراقب باشید که در مواقع اضطراری سگ ها ممکن است گیج شوند . غذای اضافی، آب و احتیا جات لازم برای سگ خود تدارک ببینید . برنامه ریزی برای خروج اضطراری معلولین نیـز ماننـد سـایر
افراد جامعه حق انتخاب دارند که در هنگام حادثه تصمیم بگیرند آیا باید منزل را ترک کنند و به جای دیگـر بروند؟بـه توصـیه های مقامات محلی گوش دهید . تصمیم بگیرید . که آیا بهتر اس ت که منطقه را ترک کنید، یا باید در همان محل بمانید یـا بـه یک پناهگاه عمومی بروید . هر کدام ازاین تصمیمات نیازمند آمادگی و برنامه ریزی می باشد . اگر شما بـه ویلچـر نیـاز داریـد بـه دوستان خود نشان دهید که ویلچر شما چگونه کار می کند تا در صورت نیاز شما را حرکت دهند، مطمئن شوید کـه دوسـتان شما اندازه ویلچر شما را در صورتی که نیاز به حمل آن باشد می دانند . بحث و نتیجه گیری : حوادث غیـر مترقبـه در دنیـای امروز یک واقعیت هستند که از میان آنها زلزله دارای آثار مخرب تری است بنابراین باید آمادگی همه اقشار جامعـه را درایـن زمینه افزایش دهیم که در این میان معلولین با توجه به شرایط خاص از اهمیت بالایی برخوردار هستند که می تـوان آمـادگی آنها را با آموزش در این رابطه افزایش داد پس تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد مردم جامعه از جمله معلولین اساسـی تـرین رسالت بخش بهداشت می باشد .