سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ابوالحسن اخلاقی – رئیس اداره اشتغال و مددکاری جمعیت هلال احمر سمنان

چکیده:

با توجه به پیشرفتهای روز افزون در زمینه علوم و فنون هنوز بشر در برابر بلایای طبیعی درمانده است. کشور ایران به لحاظ وضعیت جفرافیایی و تنوع آب و هوایی وموقعیت استراتژیک طی جند سال اخیر شاهد حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسیاری بودده است وآماگی در مقابل بل اثرات نامطلوب خطر را از طریق اقدامات آماده سازی موثر برای تسریع عملیات اضطراری، نوسای و جبران خسارت به حداقل می رساند. آمادگی درمقابل بلا و امدادرسانی و جبران خسارات به حداقل می رساند. آمادگی در مقابل بلا و امدادرسانی و کمک به موقع و مناسب بعد از وقوع را تضمین می کند و انجام برنامه های آمادگی در مقابل بلا وسازماندهی اصولی و اجرای صحیح توزیع خدمات امدادی، نقش و مسئولیت های معین، موج بعمرانی، ایجاد یک پایگاه موثق ارتقا سطح علمی جامعه می شود و پیروی ازچهارچوب آمادگی در مقابلبلا که شامل ارزیابی آسیب پذیری، برنامه ریزی ، چارچوب سازمانی، سیستمهای اطلاعاتی، پایگاه منابع، سیستمهای هشدار دهنده ، نظامهای واکنش، اموزش و تعلیم عمومیتمرینات از جمله اقداماتی است که ما را به اهداف خودمان که همان اقدام به موقع و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بلایا است، سوق می دهد.