سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فرشته محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
بهناز ابوالشمس اصغری –

چکیده:

بیمارستان یکی از عناصر اصلی آمادگی جامعه در برابر خطرات بلایای طبیعی و حوادث می باشد. اکثر بیمارستانها بخاطر محدودیت سیستمهای ارتباطات، امنیت، ضد عفونی، تجهیزات و آموزش، مدیریت نیروی انسانی، محتوای تمرینات و پیگیری آن نسبت به واکنش در برابر حوادث و تمرینات آن دارد. یک برنامه جامع در برابر حوادث غیر مترقبه از ۴ مرحله (کاهش شدت حادثه،آمادگی، واکنش و بهبود) تشکیل می شود. در این مقاله، فهرستی ازچالشهایی که بیمارستان با آن روبرو ست در زمینه ارتباطات، امنیت، آلودگی زدایی، آموزش کارکنان، حفاظت ازکارکنان و طراحی تمرینات و هدایت آن برای واکنش در برابر حوادث ارائه میشود.
روش مطالعه و گردآوری اطلاعات در این تحقیق، از نوع پژوهش بنیادی می باشد که مالب آن از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنتی و بصورت مروری تهیه گردیده است.
استفاده از الگوها و برنامه های واقع بینانه در طی تمرینات، حمایت مالی از بیمارستان، استفاده از بیمارستان ، استفاده از استانداردهای توافقی، بهره گیریاز الگوها های واقعی کارمند یابی و گروههای پزشکی آمزش دیده ، فراهم کردن ایمنی سازی و طب پیشگیری برای کارکنان ، حفاظت از خانواده کارکنان، قرار داد با سازمانهای اجرای قانون و استفاده از رادیوهای ارتباطی پیشنهاد می شود.