مقاله آمار مبتني بر شواهد: رويکرد مناسب توصيف و تحليل داده هاي يک پژوهش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۴ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: آمار مبتني بر شواهد: رويکرد مناسب توصيف و تحليل داده هاي يک پژوهش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمار مبتني بر شواهد
مقاله توصيف
مقاله تحليل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانشي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مقصودي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير استفاده از آمار در زمينه پزشکي رشد قابل ملاحظه اي داشته است و جزء تفکيک ناپذير هر مطالعه و تحقيق علمي به شمار مي رود. امروزه براي انواع مطالعات و براي هر نوع داده اي روش آماري مناسب وجود دارد که منجر به توليد نتايج معتبر و صحيح مي شود. بنابراين آشنايي با موارد فوق بر محققين و خوانندگان مطالعات پزشکي لازم است و اين موضوع براي پژوهشگران، امري مهم تر به شمار مي آيد زيرا آنها مي توانند با انجام يک مطالعه نامناسب و ارایه نتايج نادرست موجب گمراهي جمع کثيري از خوانندگاني که آشنايي زيادي با آمار، مفاهيم و کاربردهاي آن ندارند شده و علاوه بر آن نيز باعث اتلاف زمان، انرژي و هزينه زيادي که از آغاز طراحي پروژه تا چاپ آن مي شود، بشوند. اخيرا مقالات آموزشي اندکي از سوي محققان کشور براي درک بهتر پژوهشگران از آمار و کاربرد آن در روش شناسي پژوهشي انتشار پيدا کرده است، اما هنوز اشتباهات زيادي در مقالات يافت ميشود. در اين مقاله سعي شده است که روشهاي صحيح و مناسب ارایه نتايج يک پژوهش، اهميت و کاربرد فواصل اطمينان و اشتباهات رايج در تحليل داده ها (مانند تحليلهاي تک متغيره، در نظر نگرفتن توان آزمون و استفاده از ضريب همبستگي براي سنجش توافق بين نمرات) ذکر شود.