مقاله آمايش نانو سيليکا با آمينوسيلان: بررسي اثر pH واکنش بر خواص سطحي و کاربردي ذره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: آمايش نانو سيليکا با آمينوسيلان: بررسي اثر pH واکنش بر خواص سطحي و کاربردي ذره
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو سيليکا
مقاله آمايش سطحي
مقاله آمينو سيلان
مقاله پتانسيل زتا
مقاله سختي دندانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نانو سيليکا تحت شرايط مختلف pH با يک آمينو سيلان آمايش گرديد و ذرات حاصله توسط آزمون هاي دستگاهي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاکي از تاثير بارز pH آمايش روي ميزان واکنش سيلان با سطح ذرات است که اين ميزان بين ۲۹ تا ۵۸ درصد متغير است. پتانسيل زتا ذرات از -۷٫۱ ميلي ولت براي نانو سيليکا تا +۵٫۵ و +۱۸٫۰۱ به ترتيب براي نانو سيليکاهاي با کمترين و بيشترين ميزان آمايش به دست آمد. نتايج نشان داد که نمونه هاي با ميزان سيلان بيشتر پايداري پراکنش بهتري در حلال هاي با پارامتر پيوند هيدروژني بيشتر و پارامتر قطبي کمتر دارند. خواص مکانيکي بهتر نانو پوشش هاي تهيه شده با رزين پلي يورتان حاوي اين ذرات حاکي از پراکنش بهتر و احتمال واکنش فيزيکي ـ شيميايي بين ذرات آمايش شده و ماتريس رزين است. قدرت کشش، افزايش طول در نقطه تسليم و شکست، سختي دندانه اي در مقياس ماکرو و مدول يانگ براي نشان دادن تاثير مثبت ذرات آمايش شده با سيلان در رزين مورد بررسي قرار گرفتند.