سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی اسمعیل نژاد – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی
رضا عالمی – کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

چکیده:

استان خراسان جنوبی با ۴ شهرستان مرزی و بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز خارجی با کشور بی ثبات افغانستان از اهمیت بالایی برای مطالعه در زمینه امنیتی – دفاعی برخوردار می باشد. همجواری با کشور بحران زده افغانستان پیامدهای منفی از جمله مهاجرت اتباع افغانی به این استان، رواج قاچاق بخصوص قاچاق سوخت و مواد مخدر را در بر داشته که ضریب امنیت را در استان پایین آورده است. بررسی آمار زندانیان استان نشان می دهد که بیشترین تعداد آنها در ارت باط با قاچاق دستگیر شده اند و میزان مکشوفات مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته رشد داشته است. پدیده قاچاق از مهمترین چالش های استان بشمار می رود. محرومیت و نبود زیرساخت های اقتصادی مناسب در مناطق مرزی استان یکی از مهمترین عوامل ناامنی و رواج شغل های کاذب می با شد. بررسی شاخص های اجتماعی، فرهنگی و محیطی موثر بر امنیت استان نشان می دهد که پدیده قاچاق، بیکاری، مهاجرت، خشکسالی و زلزله در سال های گذشته از عوامل مهم تأثیر گذار بر امنیت استان بوده است.