سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی ساداتی پور –
پوران دخت بینقی –
مرضیه اسلامی –

چکیده:

حوزه ساحلی چالوس در محدوده جغرافیایی ۱۵ ۳۶ الی ۴۵ ۳۶ عرض شمالی و ۰۰ ۵۱ الی ۳۰ ۵۱ طول شرقی واقع شده است و یکی از حوزه‌های ساحلی با اکوسیستم‌های پیچیده و متنوع می‌باشد. در راستای شناخت و کالبدشناسی محدوده مورد نظر در تعامل با محیط پیرامون تحقیق حاضر انجام گرفته است. ابعاد کمی و کیفی حوزه براساس محاسبات فاکتورهای گوناگونی در محیط که شامل: ۱٫ مرتبط با عوامل شکلی حوزه ۲٫ مرتبط با عوامل هندسی حاضر ۳٫ مرتبط با شکل هیدرولوژیکی حوزه ۴٫ مرتبط با وضعیت مورفولوژیک و فیزیولوژیکی حوزه است بررسی و محاسبه گردیده و در نهایت پهن و نیروهای مناسب توسعه در محدوده مورد نظر با توجه به مؤلفه‌های توسعه پایدار به دست آمده است.