سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – مدرس گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسین محجوب – دانشیار دانشکده بهدشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

استان همدان با وسعتی معادل ۱۹۴۹۳ کیلومتر مربع با جمعیتی معادل ۶/۱ میلیون نفر در غرب ایران و در فاصله ۳۲۰ کیلومتری تهران قرار دارد. از آنجا که درطی سالهای گذشته سرمایه گذاری های صنعتی در استان همدان بطور کاملا محدود و اندک صورت پذ یرفته لذا محور توسعه استان در زمینه کشاورزی و طبیعت گردی تمرکز دارد. در این تحقیق ابتدا مدل مخدوم معرفی گردیده سپس توان اکولو ژیکی استان از نظر توسعه طبیعت گردی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و با مقیاس ۲۵۰۰۰۰/۱ مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این تحقیق عمدتا از نرم افزار Arcview (نگارش ۳٫۲a) و سیستم تصویر UTM استفاده شد. این ارزیابی با استفاده از مدل مخدوم انجام گرفت و براین اساس توان اکولوژیکی و قابلیت های اراضی استان برای انجام فعالیتهای طبیعت گردی تعیین و مشخص گردید .در این ارزیابی از هشت لایه نقشه دیجیتالی استفاده شد . این لایه ها شامل شیب , میزان آب قابل دسترسی , پوشش گیاهی , میانگین سرعت باد , تعداد روزهای آفتابی , رطوبت نسبی , دمای محیط , ارزش حفاظتی گونه های گیاهی بوده است . همچنین برای انجام این ارزیابی از روش روی هم گذاری نقشه ها (Mc-Harg 1971) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده , وسعت مناطقی از استان که دارای استعدادگردشگری طبیعی به صورت متمرکز یا به صورت گسترده میباشد نعیین شد.بر اساس این ارزی ابی استان همدان جهت انجام فعالیت در زمینه گردشگری طبیعی به صورت متمرکز دارای استعداد محدودی بوده و لازم است این محدودیت در برنامه ریزی توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.