مقاله آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمبادزمن
مقاله حقوق شهروندي
مقاله تعامل با قوه قضایيه
مقاله نظارت پارلمان
مقاله کميسيون اصل نود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين نوشتار آشنايي با يکي از نهادهاي رايج در حقوق اداري بسياري از کشورها به نام آمبادزمن است. به اين منظور در مقاله اي که پيش رو داريد کوشيده ايم ابتدا زمينه آشنايي با سير تکوين اين نهاد و اهميت و کارکرد آن را فراهم کنيم (گفتار اول)، آنگاه به بررسي چند تجربه موفق در اين زمينه بپردازيم (گفتار دوم) و سر انجام ببينيم که آيا نهادهايي در نظام حقوقي ايران با وظايفي مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آيا متناسب با شان وجودي نهاد مزبور عمل مي کند يا بايد به دنبال پي ريزي نمونه ايراني آمبادزمن باشيم (گفتار سوم).