مقاله آمفيبول، کلريت و زوئيزيت به عنوان فازهاي حاصل از دگرگوني برگشتي در اکلوژيت هاي شاندرمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۸۳ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: آمفيبول، کلريت و زوئيزيت به عنوان فازهاي حاصل از دگرگوني برگشتي در اکلوژيت هاي شاندرمن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله البرز
مقاله شاندرمن
مقاله اکلوژيت
مقاله دگرگوني برگشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابرهنسلي رولند
جناب آقای / سرکار خانم: بوسکو رومين
جناب آقای / سرکار خانم: سوجيموري تاتسوکي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب نمونه هاي اکلوژيتي شاندرمن از آمفيبول، کاني هاي اپيدوت و کلريت به عنوان فازهاي مرحله دگرگوني پسرونده تشکيل شده اند. در برخي از آن ها، آمفيبول داراي منطقه بندي است که در حاشيه خود داراي Fe و Al بالا و در مرکز داراي Mg بالا هستند. ترکيب آمفيبول ها از مرکز به حاشيه از هورنبلند ترموليتي به هورنبلند چرماکيتي و ادنيتي تغيير مي کند. بخش مرکزي ميانبارهاي آمفيبول در اپيدوت ها ترکيب مشابه با مرکز آمفيبول هاي زمينه دارد و ترکيب کاني در حاشيه نيز مگنزيوـ هورنبلند است. اپيدوت ها شامل زوئيزيت و کلينوزوئيزيت بوده و در اغلب نمونه ها هر دوي آن ها وجود دارند. اين کاني ها نيز منطقه اي است و در مرکز از Al و در حاشيه از Fe غني هستند. مقدار  اپيدوت ها در بخش مرکزي ۰.۰۹ و در حاشيه آن ۰.۱۷، و پلاژيوکلاز از نوع آلبيت است. کلريت ها داراي Mg بالا و از نوع رپيدوليت و برونزويژيت هستند، و در اين کاني ها جانشيني چرماکيت و FeMg 1 رخ داده است. ضريب توزيع Fet/Mg بين آمفيبول و کلريت در بخش مرکزي آن ها در حدود ۰.۵ و در حاشيه در حدود ۱ است. دما و فشارسنجي آمفيبول منطقه اي نشان مي دهد که درجه دگرگوني (دما و فشار) از مرکز به حاشيه آن افزايش يافته است.