سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین حبیبی – دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی از آموزش تشریح می گردد که برپایه ی آموزش به همتایان استوار است این روش ضمن این که دانشجویان را قادر می سازد تا مفاهیم دوره را در وضعیت های جدید به کار برند و آنها را برای انجام ابتکارات تشویق می کند به آن ها می آموزد که مسئول یادگیری خود نیز باشند روش آموزش به همتایان یک تجربه ی ارزشمند و بسیار حساس برای دانشجویان در یک برنامه ی آموزشی دانشگاهی است این مقاله یک روش آموزشی نسبتا نو را مطرح می کند که مفاهیم گسترده ای را برای یادگیری دانشجویان در خود نهفته دارد. روح این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که آموزش و خصوصا آموزش همکلاسی به همکلاسی چه نتایجی را می تواند در یک دوره ی تحصیلی به همراه آورد و چه مزایا و معایبی دارد. همچنین مقاله به این موضوع اشاره دارد که تجربیات دانشجویان و درک آنها ازآنچه که فراگرفته اند با استفاده از روش آموزش همکلاسی به همکلاسی به سبک کنفرانس و سخنرانی روشهای سنتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد هرچند که بهیچ وجه رویکرد مقایسه ای دراین تحقیق اعمال نشده است مسلما مطالعات دیگر که تکنیک های آموزش به همکلاسی را در دانشکده های معماری و با اشکال دیگر ترکیب گروه های دانشجویی بررسی میکند بر جامع بودن و عمومیت بخشیدن به این تحقیق صحه خواهد گذاشت.