مقاله آموزش امکان بازيابي اکسيد تيتانيم و افزايش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسيت با استفاده از روش فلوتاسيون معکوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: آموزش امکان بازيابي اکسيد تيتانيم و افزايش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسيت با استفاده از روش فلوتاسيون معکوس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوکسيت
مقاله فلوتاسيون معکوس
مقاله بازيابي
مقاله دوپلان
مقاله ديرگداز
مقاله فرآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كوهساري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود تعدادي از ترکيب ها مانند اکسيد سيليسيم و تيتانيم در بوکسيت، يکي از مهمترين عوامل کاهش کيفيت و نامرغوبي محصولات ديرگداز بحساب مي آيند. در اين پژوهش امکان بازيابي و استخراج اين ترکيب ها و افزايش مدول Al2O3/SiO2 در کانسنگ بوکسيت شهيد نيلچيان در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش فلوتاسيون معکوس بررسي گرديده است. در اين مطالعه از بين عوامل موثر بر فرايند فلوتاسيون، سه عامل PH، نوع و مقدار کلکتور و بازداشت کننده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. از تالو آلکالي آمين به عنوان کلکتور و از اسيد تانيک بعنوان بازداشت و متفرق کننده استفاده شده است. با استفاده از اين روش مقدار ترکيب هاي تيتانيم دار و مدول Al2O3/SiO2 به ترتيب کاهش و افزايش قابل توجهي يافته است. از بين سه عامل مورد بررسي، PH، موثرترين عامل در کارايي فلوتاسيون بوکسيت اين نوع ارزيابي شده است.