سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا اسماعیلی – دانشجوی دکتری – مدیریت منابع انسانی (مدیر کل فرهنگ ترافیک)

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان آموزش بستر ارتقای فرهنگ ترافیک که ابتدا با بیان مقدمه ای به نقش انسان به عنوان یکی از مهمترین عامل تاثیرگذار در ترافیک که خود سازنده ماشین ، جاده و واضع قوانین و مقررات است پرداخته و همین انسان وقتی در فرآیند آموزش قرار می گیرد میتواند تغییر باور و رفتار داده و برای مشکلی که خود به وجود آورده چاره اندیشی کند در ادامه مقاله به تعریف واژه فرهنگ از نظر دهخدا و سایر صاحب نظران ادبی پرداخته و در بخش بعدی به انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر اشاره شد و در ادامه به جامعه پذیری و فرهنگ پذیری در سراسر زندگی به عنوان یک فرآیند توجه نموده است. نگارنده مقاله به دیدگاه اسلام درخصوص آموزش و تربیت پرداخته و با توجه به آموزه های دینی ، اعتقاد بر این است که با تقویت باورهای دینی و پرورش افراد معتقد و پایبند به قوانین دینی امکان کاهش ناهنجار یهای رفتاری با استفاده از روش خود کنترلی میسر خواهد بود. و در پایان مقاله پیشنهادات در جهت ارتقا ی فرهنگ ترافیک و در پیوست خلاصه نظرسنجی انجام شده در خصوص انیمیشن های معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا که از ۸۸۶ نفر از افراد بالای ۱۲ سال تهرانی اجرا شده، ارایه گردیده است.