مقاله آموزش به شيوه چندرسانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: آموزش به شيوه چندرسانه اي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش چندرسانه اي
مقاله آموزش از راه دور
مقاله روش هاي آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه آموزش به عنوان رکن اساسي در انتقال مفاهيم به فراگيران روش هاي گوناگوني پيدا کرده و گسترش روزافزون دسترسي به سخت افزارها و نرم افزارهاي مناسب براي آموزش به شيوه چندرسانه اي، افق جديدي را پيش روي دانشگاه ها و مراکز آموزشي نهاده است. به نظر مي رسد که استفاده از اين امکانات براي آموزش، به تحقق برخي از آرمان هايي که به عنوان ملاک هاي کيفيت آموزش از آن نامبرده مي شود کمک مي کند.
هرچند برخي از دانشگاه ها و مراکز آموزشي، در سال هاي اخير نسبت به استفاده از آموزش به شيوه چندرسانه اي اقدام نموده اند، اما هنوز شواهد زياد در مورد نتايج ارزشيابي برنامه منتشر نشده است. آموزش از راه دور توسط شيوه هاي چندرسانه اي، توانسته است نياز کاربران و فراگيران را در هر مکان و زماني فراهم آورد، بي آن که حتي نياز به استاد درس مربوطه باشد. با اين حال، روش آموزش چندرسانه اي محدوديت هايي نيز دارد که از آن جمله مي توان به محدود شدن روابط اجتماعي فراگيران اشاره کرد. همچنين جايگزيني ارتباط غيرمستقيم به جاي ارتباط چهره به چهره ممکن است به کاهش تجارب فراگيران بيانجامد.
نتيجه گيري: با توجه به مزاياي عمومي آموزش چندرسانه اي و قابليت هاي ويژه آن در آموزش پزشکي و پيراپزشکي، به نظر مي رسد که ادغام آن در برنامه هاي جاري آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي به طوري که آموزش متداول به شکل تلفيقي از آموزش سنتي و آموزش از راه دور به شيوه چندرسانه اي ارايه شود، اجتناب ناپذير و مفيد است.