سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسر کاظمی –
علیرضا ساعت چی –
هادی جیران پور –
امیر مسعود مسعودی –

چکیده:

دریک واحدعملیاتی باید روشهایی به کارگرفته شودتاازبروز حوادث ناگوار جلوگیری شود و لذا اشنا کردن کارکنان یک واحدبا ایمنی کاربه اندازه اشنایی با روشهای تولید اهمیت دارد رسد درصورت اموزش سرپرستان و مدیران تولید و مهندسان هربخش میتوان سایرنیروهای عملیاتی خصوصا کارگران را اموزش داد برای رسیدن به این هدف اشنایی با عوامل مختلف بروز حوادث و همچنین مستندسازی اطلاعات برای جلوگیری ازبروز حوادث درهرواحدعملیاتی امری ضروری است درنهایت به نظر می رسد اموزش درحین کار بدون برگزاری کلاس و .. مناسب ترین روش برای شناساندن مفاهیم ایمنی برای کارکنان جدید و ارتقای کارکنان با تجربه می باشد