سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباسعلی شاهرودی – عضو هیئت علمی معماری دانشگاه مازندران

چکیده:

آن چه از فرایند آموزش دوره ی معماری انتظار می رود انتقال صرف برخی از اطلاعات یا یادگیری برخی از علوم تنها برای مطلع شدن از پیشرفت های صورت گرفته در آن حوزه ها نیست؛ بلکه هدف امکان به کارگیری آموخته ها در دروس مختلف فرایند طراحی معماری، و به عبارت دیگر انتقال آموخته های کلاسی به کارگاههای طراحی و سرانجام به طراحی های حرفه ای است. یکی از اولین اقدامات در حیطه ی آموزش طبقه بندی اهداف آموزشی است دستیابی به برخی از هدفهای آموزشی ممکن است در یک ساعت تدریس و تمرین امکان پذیر شود در حالیکه دستیابی به بعضی از اهداف همانند کسب توانایی به کارگیری دانش سازه در فرایند طراحی معماری، زمان طولانی لازم داشته باشد طبقه بندی های مختلفی از اهداف آموزشی ارائه شدهاست که معروف ترین آنها طبقه بندی بنیامین بلوم و همکاران اوست، در طبقه بندی بلوم، اهداف آموزشی در سه حیطه ی شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی قرا رمی گیرند عمده ترین حیطه ی دخیل در آموزش دروس سازه حیطه ی شناختی است آموزش سازه در گذشته آمیخته با دیگر مباحث در فرایند تجربه و عمل انجام می شد؛ به نحوی که در فرایند طراحی اثر، ضمن کسب دانش مورد نیاز فهم درست و نحوه ی اثر آنها در طراحی فضا، به صورت فعال از آن عناصر بهره می گرفتند. امروزه نیز بعد از گذشت چندین دهه از آغاز به کار اولین مدارس معماری و با پی بردن به برخی از نارسایی ها در آموزش سازه و به کارگیری آن در فرایند طراحی معماری تلاشهایی برای مرتفع ساختن آنها صورت پذیرفته است که با بررسی این روشها می توان د رجهت اصلاح و بهبود آموزش سازه و فرایند طراحی معماری گام برداشت.