سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی عاصی – دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده:

در میان همه رشته های علمی، آموزش زبان همواره ویژگیها و پیچیدگی های بیشتری داشته است به همین دلیل نیز نظریه ها، سازمان ها، رشته های تخصصی، و دوره های آموزشی جداگانه برای آن بوجود آمده است. مقایسه روشها و نتایج زبان آموزی در گذشته و حال تفاوتها و پیشرفتهای چشم گیر و بزرگی را نمایان میسازد که بیتردید مرهون دو عامل اصلی است. نخست تأثیر همه جانبه دیدگاه های نوین زبانشناسی و دیگری به کارگیری آخرین دستاوردهای فنّاوریهای جدید بویژه فّناوری اطلاعات است.