سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ویدا فلاحی – دانشجوی دوره ی دکترای برنامه ریزی درسی

چکیده:

باتوجه به این که هدف از برنامه های آموزشی آماده کردن دانش آموزان برای آینده است ضروری است که این برنامه ها هر چند وقت یکبار متناسب با نیازهای جدید و تغییر وتحولات اجتماعی مورد بازنگری و تجدید نظر قرارگیرند . یکی از چالش های نسبتاً جدید در حوزه آموزش ابتدائی مطرح کردن آموزش زبان های خارجی است،گرچه برخی کشورها مدتی است که به اجرای برنامه ها یی در این زمینه پرداخته اند .
مطالعات و تحقیقات فیزیولوژیکی و روانشناسی نشان دهنده مزایای آموزش زبانهای خارجی در سالهای اولیه است . این مزایا شامل گسترش حافظه دانش آموزان و مهارت های شنیداری،رشد شناختی و روانی، موفقیت های تحصیلی، نگرش های مثبت نسبت به تنوع، انعطاف در تفکر،حساسیت نسبت به زبان و افزایش توانمندی در برقرار ارتباط و درنتیجه افزایش فرصت های استخدام می باشد وعلاوه بر مزایای فردی، مزایای ملی و اقتصادی آن باتوجه به تغییر و تحولات جهانی، و افزایش رقابت های اقتصادی نیز قابل ملاحظه است . به همین دلیل در سالهای اخیر تمایل دولت ها نسبت به اجرای این برنامه افزایش یافته است . در این مقاله سعی شده که به منطق و ضرورت اجرای برنامه های آموزش زبان خارجی در مدارس ابتدائی و همچنین به تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است بپردازد، و در ادامه نیز انواع مدل های آموزش زبان خارجی در مدارس ابتدائی و فرآیند برنامه ریزی در این زمینه ارائه شده است . هدف از ارائه آنها مطرح کردن ضرورت اجرای این برنامه در مدارس ابتدائی و کسب تجارب سودمند سایر کشورها جهت طرح و برنامه ریزی آموزش زبان خارجی در مدارس ابتدائی کشورمان می باشد .