سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

زهرا حیدری همت آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
دکت نعمت الله موسی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دوران گذرا از جامعه ی صنعتی به جامعه اطلاعاتی نظام خهای آموزشی ناگزیر از تغییر و تحول متناسب با نیازمندیهای عصر کنونی می باشند . که این تغییرات در دو سطح کلان(اهداف و سیاستگذاریها) و سطح خرد(محتوای درسنامه ها و روش تدریس و….) صورت می پذیرد.
امروزه دانش آموزان نیازمند کسب مهارتهایی هستند که آنها را در امر پردازش و استفاده از اطلاعات تا رسیدن به دانش خود ساخته یاری نماید و از آنان یادگیر گانی مستقل و همیشگی بسازد که مدیر یادگیری خود باشند از آنجا که رسیدن به یادگیری مادام العمر یکی از نتایج لافاصل سواد اطلاعاتی است؛ در سایه ی کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی این امر محقق می شود.
فرگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی برای تمام مقطع تحصیلی و تمام رشته ها بخصوص از سالهای اولیه ی مدرسه به دلیل زیر بنای بودن آموزش در این سنسن اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که درسنامه ها به عنوان تنها رسانه ی رسمی مشترک و در دسترس همه ی دانش آموزان و راهنمای مطمئن در مسیر آموزش محسوب می گردد. لذا اندیشیدن تمهیدات آموزش مهارتهای مذکور از طریق درسنامه های مشترک به عنوان گامی تازه در جهت نیل به اهداف آموزشی در عصر اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد.