سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

زهرا حیدری همت آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
نعمت الله موسی پور – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دوران گذار از جامعه ی صنعتی به جامعه ی اطلاعاتی نظام های آموزشی ناگزیر از تغییر و تحول متناسب با نیازمندیهای عصر کنونی می باشند که این تغییرات در دو سطح کلان ( اهداف و سیاستگذاریها ) و سطح خرد ( محتوای درسنامه ها و روش تدریس و …) صورت می پذیرد . امروزه دانش آموزان نیازمند کسب مهارتهایی هستند که آنها را در امر پردازش و استفاده از اطلاعات تا رسیدن به دانش خود ساخته یاری نماید و از آنان یادگیرندگانی مستقل و همیشگی بسازد که مدیر یادگیری خود باشند . از آنجا که رسیدن به یادگیری مادام العمر یکی از نتایج بلافصل سواد اطلاعاتی است؛ در سایه ی کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی این امر محقق می شود . فراگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی برای تمام مقاطع تحصیلی و تمام رشته ها بخصوص از سالهای اولیه ی مدرسه به دلیل زیر بنایی بودن آموزش در این سنین اهمیت ویژه ای دارد . از آنجا که درسنامه ها به عنوان تنها رسانه ی رسمی، مشترک و در دسترس همه ی دانش آموزان و راهنمای مطمئن در مسیر آموزش محسوب می گردد . لذا اندیشیدن تمهیدات آموزش مهارتهای مذکور از طریق درسنامه های مشترک به عنوان گامی تازه در جهت نیل به اهداف آموزشی در عصر اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد .
در این مقاله سعی شده است پس از بیان اهمیت و ضرورت کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی از طریق آموزش رسمی و درسنامه های آموزشی،استاندارد های سواد اطلاعاتی تدوین شده توسط یکی از مراکز آموزشی ( اورت ) برای سنین ۱۲-۶ سالگی معرفی گردند . اشاره به مدل " شش مهارت بزرگ " که یکی از مدلهای آموزش سواد اطلاعاتی می باشد؛ از مباحث دیگر این نوشتار است .