سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامل صباحی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران-گروه کنترل- آزمایشگاه سیست
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران-گروه کنترل- آزمایشگاه سیست
مهدی علیاری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران-گروه کنترل- آزمایشگاه سیست
محمد منثوری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران-گروه کنترل- آزمایشگاه سیست

چکیده:

در این مقاله از کنترل کننده بهینه جدول زمانبندی بهره بر اساس شبکه های فازی-عصبی برای کنترل بار فرکانس در سیستمهای قدرت استفاده شده است. در این روش ابتدا پارامترهای کنترل کنندهPID متناظر با نقاط کار مختلف سیستم قدرت، توسط الگوریتم ژنتیک بدست آمده و سپس با توجه به این نقاط کار و پارامترهای PID بدست آمده، شبکه فازی- عصبی آموزش داده می شود . بنابراین در کاربرد online شبکه فازی عصبی وظیفه تنظیم پارامترهای PID را با توجه به بروز نقاط کار مختلف در سیستم بر عهده خواهد داشت. از سیستم قدرت دوناحیه ای برای نشان دادن کارائی روش پیشنهادی استفاده شده است.